พระเจ้าผู้สร้างโลก แต่ก่อนการสร้างนั้นย่อมต้องทำลายของเดิมทิ้งเสียก่อน...จริงไหมครับ???

...

หากผมสร้างโลก ผมจะล้างมันทิ้งด้วยธารสีเลือด และ น้ำตาจะไหลจนล้นมหาสมุทร ผมจะฆ่าทุกคนที่ขว้าง พวกเขาจะสังเวยแด่โลกใหม่ ผมจะทิ้งประวัติศาสตร์หน้าใหม่เอาไว้ นั้นคือนิยามของพระเจ้า...ผู้สร้างโลก...